Хуш келибсиз!

+998 91 499 20 05 9:00 - 16:00 (Душ-Жума)

БОШҚАРУВ ТИЗИМЛАРИНИ СЕРТИФИКАТЛАШ ХИЗМАТЛАРИ • O'z DSt ISO 9001:2015 "Сифат менежменти тизимлари. Талаблар."
 • O'z DSt ISO 14001:2019 "Экологик бошқарув тизими. Уларни қўллаш бўйича талаблар ва кўрсатмалар".
 • O'z DSt IATF 16949:2018. Сифат менеджмент тизимлари. Автомобилсозлик саноати ва унга бутловчи кисмлар ишлаб чикарувчи ташкилотлар учун сифат менежмент тизими талаблари.
 • O'z DSt ISO 22000:2019 "Озиқ-овқат хавфсизлигини бошқариш тизими. Талаблар"
 • O'z DSt ISO 27001:2022 “Ахборот хавфсизлиги, киберхавфсизлик и шахсий маълумотлар ҳимояси - Ахборот хавфсизлигини бошқариш тизими – Талаблар”
 • O'z DSt ISO 37001:2019 “Коррупцияга қарши бошқариш тизимлари – Талаблар ва қўллаш бўйича кўрсатмалар”
 • O'z DSt ISO 45001:2020 "Меҳнат хавфсизлиги ва саломатлиги соҳасидаги бошқарув тизимлари. Талаблар".
 • O'z DSt ISO/IEC 50001:2019 "Энергияни бошқариш тизимлари. Талаблар ва қўллаш бўйича кўрсатмалар".

СЕРТИФИКАТ ОЛГАН МИЖОЗЛАРИМИЗ

ТАҚРИЗЛАР

БИЗНИНГ ХОДИМЛАРИМИЗ

Саидмурод Дадахонов

Директор ўринбосари

+998 98 077-04-00

Санжарбек Абдуллаев

Бош аудитор

+998 98 770-04-00

Зульфия Хамидова

Бош аудитор

+998 33 774-04-00

Максим Седельников

Бошқарувчи

+998 33 779-04-00СЕРТИФИКАТЛАШ ТАРТИБИНИНГ ТАВСИФИ


Бошқарув тизимини баҳолаш учун сертификатлаш тартиби 3 босқичга бўлинган. Сертификатлаштириш аудиттини ўткзаи учун сертифкатлаш органи раҳбари аудиторларни соха ва малакасига мувофиқ танлайди. Сертификатлаштириш процедурасининг мақсади сертификатлаш аудитига буюрма берган ташкилотни бошқариш тизимининг асосий меъёрий ҳужжатлар ва муайян жараёнлар талабларига, шунингдек ташкилот томонидан ишлаб чиқилган бошқарув тизимининг ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолашдир. Сертификатлаштириш орган ўтказилган аудити натижасида ташкилотни бошқарув тизимини такомиллаштириш йўналишлари аниқланади ёки, танқидий бўлмаган номувофиқликлар аниқланади. Куйидаги жараен сертификатлаш aудит режасини белгилайди:

 • 1. Таҳлил Тижорат таклифини такдим килиш учун ташкилот сертификатлаштириш органи қоидаларга мувофиқ сертификатлаштириш ишлари ҳажмини баҳолаши ва ҳисоблаши учун барча керакли маълумотларни кўрсатган ҳолда мижознинг сўровномани тўлдириши керак. Сертификатлаштириш учун тижорат таклифини олган ва сертификатлаштириш шартларига мувофиқ буюртмачи сертификатлаштириш органига ўз розилигини тасдиқловчи ҳужжатни юборади.
 • 2. Аудит. 1-босқич бошқарув тизими ҳужжатларини баҳолаш.
  Сертификатлаштириш аудитини 1-босқичида буюртмачини бошқарув тизими томонидан тақдим этилган ҳужжатлар текширилади (бошқарув тизимининг ҳужжатлари, услубий ва ишчи кўрсатмалар, ички aудит тўғрисидаги ҳисоботлар ва раҳбарият томонидан сўнгги таҳлил). Аудиторлик гуруҳи раҳбари бошқарув тизими ҳужжатларини буюртмада кўрсатилган стандарт талабларига мувофиқлигини баҳолайди. Аудитни 1-босқичи бошланишидан олдин мижоз 1-босқич аудит режасини олади. Аудит режаси аудит олдидан кириш йиғилишида мижоз билан таркиб бўйича келишиб олинади. Аудитининг 1-босқич вазифалари қуйидагилардан иборат: бошқарув тизимидаги ҳужжатларни текшириш, ташкилотга хос бўлган жойлашув шароитларини баҳолаш, стандарт талабларини тушуниш мавжудлигини баҳолаш учун мижоз ходимларининг сўровларини ўтказиш. Бошқарув тизими, жараёнлар ва бўлимлар доираси, Қонунчилик ва тартибга солиш жиҳатлари бўйича зарур маълумотлар тўпланиб, уларнинг мувофиқлиги таҳлил қилинади. Бундан ташқари, ички аудит ва бошқарув таҳлили баҳоланади ва бошқарув тизимини жорий этиш даражаси аудитнинг 2-босқичига имкон берадими. Буюртмачига аудитнинг 1-босқичи тўғрисида ҳисобот юборилади. Аниқланган номувофиқликлар далилларни тақдим этиш билан 2-босқич текшируви бошланишидан олдин бартараф қилиниши керак. 1 ва 2 босқич аудит ўртасида максимал 2 ойлик муддатга рухсат берилади. Агар аужитни 2 босқич бошланиш даврига кадар мижознинг сертификатланган бошқарув тизимида сезиларли ўзгаришлар рўй берса, 1-босқич ёки унинг бир қисмининг бутун аудитини қайта ўтказиш керак бўлиши мумкин. 1 ва 2 босқич аудит оралиғидаги муддат 6 ойлдан ошса, 1-босқичнинг янги аудити ўтказилиши керак.
 • 3. Мижознинг бошқарув тизимини баҳолашнинг аудитни 2-босқичи. Аудитни 2-босқич бошланишидан олдин мижоз аудитни 2-босқич режасини олади. Аудит 2-босқичи давомида жорий этилган бошқарув тизимининг самарадорлиги стандартнинг ўзига хос талабларини, шунингдек танлаб текшириш тартибига мувофиқ аниқ мисоллар ва жараёнлар асосида амалга оширилаётган бошқарув тизимининг қоидаларини ҳисобга олган ҳолда бахоланади. Аудитни 2-босқичи давомида ташкилотнинг вазифаси жорий этилган бошқарув тизимининг амалий қўлланилишини намойиш этишдир. Аудитнм якуний йиғилишда мижоз аудит натижаси тўғрисида маълумот олади. Номувофиқликлар аникланган бўлса рўйхати такдим этилади. Аудиторлик гуруҳининг раҳбари номувофиқликларга таснифлаш тўғрисида қарор қабул қилади. Аудит натижаси ҳисоботда акс эттирилади.

РАҲБАРИЯТНИНГ ХОЛИСЛИК ҲАҚИДАГИ БАЁНОТИ
ВА СЕРТИФИКАТЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ ОБЪЕКТИВЛИГИ

“Ўзбек-Холдинг” МЧЖ раҳбарияти шу билан барча манфаатдор томонларга қуйидагиларни эълон қилади:
 • Компания раҳбарияти бошқарув тизимини сертификатлаш фаолиятини амалга оширишда холислик муҳимлигини англаб, манфаатлар тўқнашувини бошқаради ва бошқарув тизимини сертификатлаш фаолиятининг объективлигини кафолатлайди.
 • “Ўзбек-Холдинг” МЧЖ раҳбарияти бошқарув тизимлари аудити ва аудит натижалари бўйича қарорлар қабул қилишнинг объективлигига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳеч қандай кўрсатма бермайди ва маъмурий кўрсатмалардан тийилади.
 • Компаниянинг раҳбарлари ва ходимлари, аудитларни режалаштириш, ташкил этиш ва амалга ошириш, аудиторлик ҳужжатларини таҳлил қилиш ва ушбу масалалар бўйича алоқа билан шуғулланадиган ташқи аудиторлар ва техник мутахассислар ўзларининг расмий вазифалари ва компания раҳбариятининг кўрсатмаларини бажаришда мустақилдирлар. Ҳар қандай мижозга нисбатан ушбу фаолият турларида иштирок этиш, агар пудратчи ушбу мижоз билан боғлиқ манфаатлар тўқнашувида иштирок этса, амалга оширилмаслиги керак бўлади.
 • Аудитларни режалаштириш, ташкил этиш ва амалга ошириш, аудиторлик ҳужжатларини таҳлил қилиш ва ушбу масалалар бўйича алоқа билан шуғулланадиган шахслар буюртма, ресурслар билан таъминлаш, натижаларни текшириш, мижознинг сертификатланган тадбиркорлик фаолияти натижаларини етказиб бериш ва улардан фойдаланиш/истеъмол қилиш билан боғлиқ эмас, мижоз компания эгалари орасида ва уларнинг қариндошлари эмас, улар мижознинг вакиллари эмас.
 • Аудиторлик гуруҳларининг аудит натижаларига асосланган қарорлар бўйича таклифлари мувофиқликнинг (ёки номувофиқликнинг) объектив далилларига асосланади, уларга бошқа манфаатлар ёки бошқа томонлар таъсир қилмайди, улар тижорат, молиявий ёки бошқа нарсаларга боғлиқ эмас.
 • Компаниянинг хизматлари барча манфаатдор томонлар учун мавжуд. Молиявий ёки бошқа характердаги ортиқча шароитлар мавжуд эмас. Аудит жараенлари мижозларга нисбатан камситилмасдан қўлланилади.
 • “Ўзбек-Холдинг” МЧЖ бошқарув тизимларини ривожлантириш ва ушбу соҳада консалтинг соҳасида фаолият юритмайди. Компания раҳбарияти бошқа компаниянинг иқтисодий муваффақияти фойдасига ходимлар ва жалб қилинган мутахассисларнинг фаолиятига ҳар қандай аралашувни рад этиш мажбуриятини олади.
“Ўзбек-Холдинг” МЧЖ раҳбариятининг холислик ва холислик соҳасидаги ушбу баёноти барча ходимлар ва мутахассисларга тааллуқлидир ва бетарафликка зарар етказадиган таъсирни истисно қилади.

Тўғри ва аниқ тижорат таклифи шакллантириш учун, Сўровнома-анкетани тўлиқ тўлдирингизни сўраймиз.


Аппеляция (шикоят) бериш учун йўриқнома билан танишинг

СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ ОРГАНИНИНГ СИФАТ СОҲАСИДАГИ СИЁСАТИ

КОМПАНИЯ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

“Ўзбек-Холдинг” МЧЖ компанияси 1994 йилда ташкил этилган.
Бизнинг ишимизнинг асосий афзаллиги - ушбу хизматларни тақдим этиш:

 • O’z DSt ISO 9001, O’z DSt ISO 14001, O’z DSt IATF 16949, O’z DSt ISO 22000, O’z DSt ISO 27001, O’z DSt ISO 37001, O’z DSt ISO 45001 ва O’zDST ISO/IEC 50001 стандарт талабларига мувофиқ корхоналарни бошқариш тизимларини сертификатлаш аудитини ўтказиш ва сертификатлар бериш;
 • O’z DSt ISO 9001, O’z DSt ISO 14001, O’z DSt IATF 16949, O’z DSt ISO 22000, O’z DSt ISO 27001, O’z DSt ISO 37001, O’z DSt ISO 45001 ва O’zDST ISO/IEC 50001 стандартлари талаблари бўйича ўқув семинарларини ўтказиш